Korpen på jobbet

Vi på Korpen har lång erfarenhet av samarbete med arbetsplatser kring hälsa. 

Vill du ha andra förslag på hälsofrämjande aktiviteter hjälper vi er gärna med fler förslag på hur ni kan börja arbeta aktivt för friska medarbetare.

 

Friskvård

Föreläsningar

Hälsoinspiratörer