Fair play och påföljdskommitté

Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

Om en spelare eller ledare beter sig illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar. Eftersom vi bedriver motionsidrott där skaderisken ska vara låg utdömer vi generellt sett hårdare straff än ex. Stockholms Fotbollförbund. Detta för att motverka dåligt uppförande och alltför hårt spel.  

Syften och mål med Fair Play-arbetet är

  • Förbättra klimatet på planerna/i hallarna.
  • Minska antalet grova förseelser i vår verksamhet.
  • Se till att domarna anmäler de grova förseelser som trots allt sker.

Tillvägagångssätt

  • Fair Play och vad det innebär ska tas upp på alla lagledar- och domarträffar.
  • Inför alla matcher ska domaren och alla spelare hälsa på varandra och domaren prata lite kort om vilket uppförande hen vill se på planen.
  • Övergripande Tävlingsbestämmelser för lagidrott har tagits fram så att Korpen Stockholm lättare kan utdöma rättvisa bestraffningar för spelare/ledare/lag.
  • Gemensamt domaravtal för alla idrotter har tagits fram där domarna bl.a. förbinder sig att anmäla grova förseelser.

Påföljdskommittén

Korpen Stockholms påföljdskommitté består av spelare och domare från olika idrotter samt en adjungerad sekreterare från kansliet. Kommittén har mandat från styrelsen att ta beslut i tävlings- och bestraffningsärenden inom alla idrotter i föreningen. Kommittén träffas ca. varannan vecka och deras beslut skickas ut via mail till den anmälde spelaren, lagledarna i de två lag som spelade matchen samt anmälaren (domaren).

Både anmälaren och den anmälde spelaren kan överklaga beslutet till Korpidrottsnämnden.

En lista över de aktuella avstängningarna hittar du här

Kommittén består av

Urban Bendtz, ordförande  (domare/domarcoach)
Per Sundin
, ledamot  (domare)
Jessica Nilsson, ledamot  (spelare)
Jan Hibell, ledamot  (domare)
Sebastian Jonsson, suppleant  (domare)
Henrik Teljfors, sekreterare  (adjungerad Korpen Stockholm)
Elin Holm, sekreterare (adjungerad Korpen Stockholm)

Vad vi förväntar oss från domarna

Alla grova förseelser ska anmälas till Påföljdskommittén. Med grov förseelse räknas direkt rött kort i fotboll, matchstraff 2 i innebandy och grovt matchstraff i rinkbandy. Lindriga utvisningar (två gula kort, ej riktat könsord i fotboll eller matchstraff 1 i innebandy) ska inte anmälas utan där får spelaren bara en matchs automatisk avstängning. Om domaren inte skriver en anmälan kan hen bli avstängd under en tid från att döma.

Incidenter där lag eller spelare betett sig illa men som inte så pass grovt att det är anmälningsbart ska rapporteras till den ansvarige för respektive idrott. Detta för att kunna meddela laget att detta uppförande inte är förenligt med Korpens värderingar samt för att kunna skicka ut en matchkontrollant. Vi tror mycket på detta sätt att arbeta för att minska antalet allvarliga incidenter.

Blanketten för Anmälan om grov förseelse hittar du här

En anmälan per anmäld spelare, är två spelare anmälda måste två blanketter fyllas i. Om du som domare behöver hjälp med att fylla i en anmälan, vänligen kontakta respektive lagidrottsansvarig på kansliet.

Tack för er hjälp med skapandet av ett bättre klimat för deltagarna i vår verksamhet!

Kontakta oss