Fair play

Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

Om en spelare eller ledare beter sig illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar. Eftersom vi bedriver motionsidrott där skaderisken ska vara låg utdömer vi generellt sett hårdare straff än ex. Stockholms Fotbollförbund. Detta för att motverka dåligt uppförande och alltför hårt spel.  

Syften och mål med Fair Play arbetet är

  • Förbättra klimatet på planerna/i hallarna.
  • Minska antalet grova förseelser i vår verksamhet.
  • Se till att domarna anmäler de grova förseelser som trots allt sker.

Tillvägagångssätt

  • Fair Play och vad det innebär ska tas upp på alla lagledar- och domarträffar.
  • Inför alla matcher ska domaren och de två lagkaptenerna hälsa på varandra och prata lite uppförande på planen/i hallen.
  • Övergripande Tävlingsbestämmelser för lagidrott har tagits fram så att Korpen Stockholm lättare kan utdöma rättvisa bestraffningar för spelare/ledare/lag.
  • Gemensamt domaravtal för alla idrotter har tagits fram där domarna bl.a. förbinder sig att anmäla grova förseelser.

Kontakta oss