Fair Play i Korpen Stockholm

Fair play - en grundpelare i Korpen Stockholms verksamhet!

Föreningen är stolt över att vara en aktör som inte bara värnar om fysisk aktivitet och hälsa, utan även om värden som fair play och respekt. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och positiv atmosfär där alla kan delta och känna sig välkomna. Fair play är en grundläggande princip som kan bidra till att främja en hållbar och hälsosam idrottskultur.


Vad innebär det i verksamheten?

Vi strävar efter att skapa en miljö där alla kan utvecklas och trivas. Idrott och träning handlar inte bara om att vinna eller förlora, utan också om att bygga gemenskap och främja en sund sammanhållning. 

Alla medlemmar och deltagare uppmanas att visa respekt för motståndare, domare, tränare och medspelare. Att visa fair play handlar om att spela enligt reglerna, att respektera domslut och att uppskatta prestationer oavsett resultat. 

Syfte och mål med Fair Play-arbetet

  • Skapa ett bra klimat/stämning på planerna/i hallarna.
  • Minimera antalet grova förseelser.
  • Se till att domarna förebygger hårt spel och anmäler de grova förseelser som trots allt sker.

Tillvägagångssätt

  • Fair Play och vad det innebär ska tas upp på alla träffar med medlemmar och domare.
  • Inför alla matcher ska domaren och alla spelare hälsa på varandra. Domaren pratar om vilket uppförande hen vill se på planen.
  • Utbilda domare i det gröna och sköna domarskapet och se till att det efterlevs.
  • Övergripande Tävlingsbestämmelser för lagidrott har tagits fram så att Korpen Stockholm lättare kan utdöma rättvisa bestraffningar för spelare/ledare/lag.
  • Gemensamt domaravtal för alla idrotter har tagits fram där domarna bl.a. förbinder sig att anmäla grova förseelser.

Korpen Stockholm Påföljdskommitté

Om en spelare, ledare eller supporter beter sig illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar. Eftersom vi bedriver motionsidrott där skaderisken ska vara låg utdömer vi generellt sett hårdare straff än exempelvis Stockholms Fotbollförbund. Detta för att motverka dåligt uppförande och alltför hårt spel. Läs mer om påföljdskommittén här. 

Tillsammans skapar vi Fair Play!

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill vara en del av vår gemenskap. Tillsammans kan vi fortsätta att bygga en förening där fair play står i centrum och där alla ges möjlighet att utvecklas och trivas.

Kontakta oss