Fair Play i Korpen Stockholm

Fair play - en grundpelare i vår verksamhet!

Korpen Stockholm värnar inte bara om fysisk aktivitet och hälsa, utan även om Fair play. Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga och vi vill ha en inkluderande och positiv atmosfär på våra arrangemang. 


Vad innebär det i verksamheten?

Alla spelare, ledare och domare ska visa respekt för varandra. Vi spelar enligt reglerna, vi respekterar domslut och vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt. 

Syfte och mål med Fair play-arbetet

  • Klimatet och stämningen på planerna/i hallarna ska vara bra.
  • Alla spelare, ledare och domare ska känna sig välkomna och trygga.
  • Antalet grova förseelser ska minska.

Tillvägagångssätt

  • Vi informerar alla lag om vikten av Fair play.
  • Fair play tas upp som en viktig punkt på alla domarträffar.
  • Vi utbildar alla domare i Korpens gröna domarskap och ser till att det efterlevs.
  • Domarna ska förebygga hårt spel och dåligt uppförande.
  • Inför alla matcher ska domaren och spelarna hälsa på varandra. Domaren pratar om vilket uppförande hen vill se på planen.
  • Övergripande Tävlingsbestämmelser för lagidrott har tagits fram så att Korpen Stockholm lättare kan utdöma rättvisa bestraffningar för spelare/ledare/lag.
  • Gemensamt domaravtal för alla idrotter har tagits fram där domarna bl.a. förbinder sig att anmäla grova förseelser.

Korpen Stockholm Påföljdskommitté

Om en spelare, ledare, supporter eller ett lag beter sig illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar. Eftersom vi bedriver motionsidrott, där skaderisken ska vara låg, utdömer vi generellt sett hårdare straff än exempelvis Stockholms Fotbollförbund. Detta för att motverka dåligt uppförande och alltför hårt spel. Läs mer om påföljdskommittén här. 

Tillsammans skapar vi Fair Play!

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill vara en del av vår gemenskap. Tillsammans kan vi fortsätta att bygga en förening där Fair play står i centrum.

Kontakta oss