Påföljdskommitté & bestraffningsärenden

Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.


Så jobbar påföljdskommittén

Om en spelare, ledare eller supporter beter sig illa har vi en Påföljdskommitté som utdömer bestraffningar. Eftersom vi bedriver motionsidrott där skaderisken ska vara låg utdömer vi generellt sett hårdare straff än ex. Stockholms Fotbollförbund. Detta för att motverka dåligt uppförande och alltför hårt spel.

Korpen Stockholms påföljdskommitté består av spelare och domare från olika idrotter samt en adjungerad sekreterare från kansliet. Kommittén har mandat från styrelsen att ta beslut i tävlings- och bestraffningsärenden inom alla idrotter i föreningen. Kommittén träffas ca varannan vecka och behandlar då domarens anmälan samt de berörda lagens versioner. Kommitténs beslut skickas ut via mail till den anmälde spelaren, lagledarna i de två lag som spelade matchen samt anmälaren (domaren).

Både anmälaren och den anmälde spelaren kan överklaga beslutet till Korpidrottsnämnden.

Kommittén består av

Urban Bendtz, ordförande  
Per Sundin
, ledamot 
Jessica Nilsson, ledamot 
Jan Hibell, ledamot 
Anna Pontén, ledamot  
Christian Quintana, ledamot  
Henrik Teljfors, sekreterare  (adjungerad Korpen Stockholm)
Elin Holm, sekreterare (adjungerad Korpen Stockholm)

Vill du kontakta Påföljdskommittén? Mejla här

Vad vi förväntar oss från domarna

Alla grova förseelser ska anmälas till Påföljdskommittén. Med grov förseelse räknas direkt rött kort i fotboll, matchstraff 2 i innebandy och grovt matchstraff i rinkbandy. Lindriga utvisningar (två gula kort, ej riktat könsord i fotboll eller matchstraff 1 i innebandy) ska inte anmälas utan där får spelaren bara en matchs automatisk avstängning. Om domaren inte skriver en anmälan kan hen bli avstängd under en tid från att döma.

Incidenter där lag eller spelare betett sig illa men som inte så pass grovt att det är anmälningsbart ska rapporteras till den ansvarige för respektive idrott. Detta för att kunna meddela laget att detta uppförande inte är förenligt med Korpens värderingar samt för att kunna skicka ut en matchkontrollant. Vi tror mycket på detta sätt att arbeta för att minska antalet allvarliga incidenter.

Blanketten för Anmälan om grov förseelse hittar du här

En anmälan per anmäld spelare, är två spelare anmälda måste två blanketter fyllas i. Om du som domare behöver hjälp med att fylla i en anmälan, vänligen kontakta respektive lagidrottsansvarig på kansliet.

Tack för er hjälp med skapandet av ett bättre klimat för deltagarna i vår verksamhet! 

Föreningens arbete med Fair Play

Du kan läsa mer om Korpen Stockholms arbete med Fair Play här.

Kontakta oss