Ekonomiskt stöd

Motion och rörelse ska vara för alla, Korpen Stockholm ger dig/er som inte har möjlighet att betala anmälningsavgiften möjlighet att söka ekonomiskt stöd. 


Kriterier för ekonomiskt stöd

För dig/er som inte har möjlighet att betala anmälningsavgiften finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd. I ansökan får du motivera vad som gör att du själv/ni inte har möjlighet att stå för avgiften. Läs kriterierna noga innan du ansöker, genom att ansöka om ekonomiskt stöd godkänner du kriterierna. 

Här kan du läsa kriterierna


Lagidrott

Korpen Stockholm subventionerar anmälningsavgiften för flertalet lag under säsongen. Förutsättningen är att laget ska bestå av spelare med låg betalningsförmåga ex. asylsökande, nyanlända och hemlösa. Ansökan görs genom kontaktformuläret nedan, därefter tar Korpen Stockholm beslut om vilka lag som ska få sin ansökan beviljad. Ansökningstiden för att ta del av denna subvention är densamma som anmälningstiden för respektive idrott.

Ni får ett mail med information om ansökan beviljas eller ej och hur stor er subvention blir. Den kan bli från 25-100%.
Ni kan söka ekonomiskt stöd 4 gånger från Korpen Stockholm, det ekonomiska stödet sker i en nedåtgående trappa i 25% intervaller.

Om er ansökan beviljas gör ni en anmälan som vanligt via hemsidan och anger en rabattkod som ni får via mail.

Gruppträning/Träning i lagidrott

Korpen Stockholm subventionerar anmälningsavgiften för personer med låg betalningsförmåga ex. asylsökande, nyanlända och hemlösa. Ansökan görs genom kontaktformuläret nedan, därefter tar Korpen Stockholm beslut om vilka som ska få sin ansökan beviljad. Ansökningstiden för att ta del av denna subvention är densamma som anmälningstiden för resp. aktivitet.

Du får ett mail med information om ansökan beviljas eller ej och hur stor er subvention blir. Den kan bli från 25-100%.
Du kan söka ekonomiskt stöd 4 gånger från Korpen Stockholm, det ekonomiska stödet sker i en nedåtgående trappa i 25% intervaller.

Om din ansökan beviljas gör du en anmälan som vanligt via hemsidan och anger en rabattkod som du får via mail.

Kontakta oss