Seriespel i padel

Seriespelet i padel växer så det knakar.  Reglerna är i stort sätt standard och hämtade från Svenska padelförbundet men i vissa fall med vissa anpassningar till Korpen.

 

1. Kortfattade regler

 • De spelas alltid dubbel (på den vanliga banan, 10×20 m).
 • Poängräkning är samma som tennis.
 • Linjerna på planen används endast vid serve.
 • Serve ska slås underhands och studsa i motspelarnas serveruta.
 • Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är den felaktig.
 • Servaren har två servar på sig.
 • Om bollen går direkt i motspelarnas vägg så räknas den som ute. Innan bollen tar i motspelarens vägg så måste den studsa i marken.
 • Det är okej att spela volley (inte på serve), halvvolley eller låta bollen studsa på glas/gallervägg.
 • Det är okej att slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till motspelarnas planhalva.
 • Inte godkänt att slå bollen i gallret på sin egen sida.

2. Poängräkning

Poängräkning i padel är precis som tennis. I ett game räknas poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Vid 40-40 så gäller Golden point i vårt seriespel. Golden point innebär att game där det står 40-40 ska avslutas med en avgörande poäng – där returnerande lag får välja i vilken ruta servaren ska slås.

Läs mer om poängräkning i vårt seriespel här

3. Regler

Reglerna för serven skiljer sig mot tennis. En serve i padel ska alltid slås underhands och bollen ska slås i eller under höfthöjd. Bollen ska studsas i marken (bakom egen servruta samt mellan mittlinjen och sidoväggen) innan den slås. Fötter och kropp ska vara på rätt sida, dvs. servesidan. Minst en fot ska vara i marken och det är inte okej att gå, springa eller hoppa. Mindre fotrörelser som inte påverkar serveställningen är accepterat.

Serven ska gå diagonalt och studsa i motståndarens motsatta serve­ruta. Serven är även giltig om den studsar upp i motståndarens glasvägg men om den däremot studsar upp i motståndarens galler så är den felaktig. I varje nytt set så väljer laget vem som börjar serva och om man vill byta servemottagarsida.

Precis som i tennis har servaren en förstaserve och en andraserve, dvs. om den första blir ogiltig har servaren en chans till. Blir även den ogiltig blir det dubbelfel och poängen går till motståndaren. Om bollen vid serve touchar nätet innan den går in ska den slås om.

4. Väggarna

Glasväggarna är alltid en del av spelet men det finns några regler för hur de får användas. När en boll ska tas emot är det okej att låta den studsa upp i glasväggen efter att den studsat på marken. Den egna glasväggen kan även användas för att slå tillbaka bollen.
Bollen är levande om den först studsar i marken och sen upp på gallret (detta gäller ej på serve).

Om bollen slås i gallret på sin egen sida så förloras poängen. Om en boll går direkt i motståndarens galler/glas, dvs inte studsar i marken först, så räknas bollen som ute.

5. Hur vinner laget poäng

I padel vinns poäng genom att:

 • Bollen studsar i marken två gånger på motståndarens sida.
 • Motståndaren slår bollen i nät.
 • Motståndaren slår bollen ut, dvs antingen direkt ut ur buren eller direkt på en av dina väggar (notera att det däremot är giltigt att smasha bollen i marken och den då studsar ut ur buren).
 • Motståndaren slår bollen i sitt eget galler.
 • En motståndare träffas av bollen på något annat ställe än racket.
 • Motståndaren gör ett ”dubbelslag”.
 • Motståndaren rör nät eller nätstolpe.
 • Motståndaren slår bollen framför nät, om den inte varit över på din sida innan (t.ex. kommer tillbaka från bakväggen).
 • Din boll studsar uppe på bur-ramen (liggaren) efter korrekt slag i marken (motståndaren får slå bollen om den studsar på kanten uppe på bur-ramen). Obs, vid spel utanför banan får bollen studsa hur många gånger som helst på bur-ramen.
 • Motståndares boll träffar något objekt (t.ex. lampor eller takbjälkar).
 • Bollen träffar en liggande boll på motståndarens sida (det är upp till varje lag att ha koll på övriga bollar).