Årsmöte 2023

Dags för årsmöte i Korpenföreningen Sveg den 19 mars kl 18.00

På årsmötet får du information om hur föreningens ekonomi ser ut och vilken verksamhet som genomförts under 2022. På mötet beslutas även vilka som ska ingå i styrelsen

Plats bestäms utefter antal anmälda. 

Anmälan och motioner skickas till korpensveg@gmail.com
Sista anmälningsdag den 12 mars och motioner ska vara inskickade senast den 4e mars.

  Dagordning Årsmötet Korpen Sveg 2023-03-19 kl. 18:00

 • 1, Mötets öppnade.
 • 2, Godkännande av dagordningen.
 • 3, Fråga om stämmans behöriga utlyses.
 • 4, Val av ordförande för årsmötet.
 • 5, Val av sekreterare för årsmötet.
 • 6, Val av justerare tillika rösträknare för årsmötet.
 • 7, Styrelsens berättelse.
 • 8, Revisions berättelse.
 • 9, Ekonomisk rapport för 2022.
 • 10, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11, Val av ordförande på ett år.
 • 12, Val av två ledamöter i styrelsen på ett år.
 • 13, Val av extra ledamot i styrelsen på ett år.
 • 14, Val av en ersättare till styrelsen på två år.
 • 15, Val av två revisorer på ett år.
 • 16, Val av en revisorsersättare på ett år.
 • 17, Val av valberedning på ett år.
 • 18, Val av kassör och firmatecknare för föreningen.
 • 19, Fastställande av årsavgiften för medlemmar.
 • 20, Fastställande av medel till styrelsens förfogande.
 • 21, Motioner som inkommit till Årsmötet.
 • 22, Mötet avslutas.