Styrelsen 2024

Ordförande:      Marie Hjorth

Sekreterare:     Anna Edén 

Kassör:             Anki Norberg

Ledamot:          Hanna Gustafsson, Lotta Grå, Mathilda Blomdahl

Ersättare:         Annika Liljedahl, Tina Söderström, Pilvi Soidinmäki

Valberedning:   Mathilda Blomdahl, Anki Norberg, Tina Söderström