Gå-Fotboll

Gåfotboll passar dig som tycker om fotboll och hellre går än springer.   Du behöver inte ha några tidigare spelkunskaper utan här spelar alla på lika villkor.

Gratis för alla medlemmar vårterminen 2023.

Ingen bokning behövs!