Korpen på jobbet | Aktiva pauser

Vi kommer till er arbetsplats och visar hur man på ett enkelt och roligt sätt kan få igång rörelsepauser under arbetsdagen och under möten. 

Aktiva pauser ökar blodgenomströmningen vilket förebygger belastningsskador och värk och bidrar till minskad anspänning i muskulaturen.