Den personliga medlemsavgiften i Korpen Växjö är 250kr/kaldenderår, försäkring ingår. Medlemsskap i föreningen är ett krav för att få nyttja våra gruppträningspass och är en avgift utöver träningsavgiften.