Styrelse

Ordförande: Hans-Åke Svenson
Vice ordförande: Ika Lönn
Sekreterare: AnnSofi Colliander             
Kassör: Christer Elmesand             
Ledamöter: Anette Larsson, Elin Gustavsson & Göran Skoglund
Revisor: Torbjörn Carlsnäs
Revisorssuppleant: Patrik Hansen
Valberedning: Vakant