Information till våra medlemmar

Medlemskap i Korpen 150:- /år

För att delta i Korpens aktiviteter krävs att man är medlem i föreningen. Avgiften gäller från inköpsdatum och 12 månader framåt. 

I medlemsavgiften ingår försäkring.