Barngympa

Barngympa är rolig och allsidig motorisk träning där barnen får prova på olika sätt att röra sig och använda både kropp och knopp! Att ha kul i lek och rörelse tillsammans med kompisar, att krypa, åla, rulla, hoppa - det är barngympa!

Obs! under våra träningskort finns en film hur du skapar familjekonto och registrerar ditt barn

Ålder: 3-6 år

Var: Älvbrinkens gympasal

När: Måndagar kl. 17.45-18.30 och Tisdagar kl. 17.45-18.30

Välkomna till ett pass med rörelse i fokus!

 

Skapa en Familj via app eller hemsida

Funktionen Familj gör det enkelt för t ex föräldrar att boka/avboka pass för sina barn, ta del av informationen som skickas från systemet, samt köpa produkter och träningskort.

Två olika tillvägagångssätt beroende på ifall familjemedlemmen redan är registrerad som kund eller inte.

Registrera person som inte redan är registrerad i systemet:

 1. Logga in på appen eller hemsidan.

 2. Navigera till “Min sida”.

 3. Klicka på “Familj” (höger sida av skärmen).

 4. Klicka på “Lägg till familjemedlem”.

 5. Fyll i alla fält som krävs.

 6. Specificera din roll gentemot personen du lägger till som familjemedlem genom kryssrutorna.

 7. Klicka på “Lägg till X”. Personen kommer få ett mail om att du lagt till denne i din Familj.

 8. Klart! :white_check_mark:

Registrera person redan är registrerad i systemet:

 1. Logga in på appen eller hemsidan.

 2. Navigera till “Min sida”.

 3. Klicka på “Familj”.

 4. Klicka på “Lägg till familjemedlem”.

 5. Fyll i personens personnummer eller emailadress.

 6. Klicka på “Koppla ihop med X

 7. Specificera din roll gentemot personen du lägger till som familjemedlem genom kryssrutorna.

 8. Klicka på “Skicka ansökan till”. Personen kommer få ett mail om att du ansökt om att koppla ihop era konton.

 9. Klart! :white_check_mark:

Godkänn ansökan om att ingå i Familj:

 1. Logga in på appen eller hemsidan.

 2. Navigera till “Min sida”.

 3. Klicka på “Familj”.

 4. Klicka på “Ansökningar”.

 5. Godkänn ansökningen.

 6. Klart! :white_check_mark:


Familjegympa

Kurser

Ett pass i veckan