Medlemskap

Vill du bli medlem i Ringhals IF?

Som medlem kan du delta i våra sektionsaktiviteter, Vattenfallsmästerskap (Vattenfallsanställda), andra tävlingsutbyten och även delta i t ex tävlingar i Ringhals IF:s namn, vilket berättigar till viss ersättning. Se mer info under fliken Ersättning vid arrangemang/lopp.

Idag är kostnaden för medlemskap 200 kr/år.

Du godkänner, genom att söka medlemskap, att RIF får använda dina resultat från tävlingar och även lägga ut bilder på Vattenfalls intranät, RIF hemsida eller använda dem i foldrar.

Vill du inte att vi ska använder oss av bilder/resultat där du ingår så kontakta vår sekreterare (marie-louise.karlsson@vattenfall.com).

Den 25 maj började den nya GDPR lagstiftningen att gälla. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och syftar till att du som medlem hos oss ska känna dig trygg med hur vi använder din mailadress, telefonnummer och andra personuppgifter. Läs mer hur vi arbetar i detta dokument.

Vattenfallare

Medlemskap löser anställda som arbetar på Ringhals genom att kontakta Ringhals IF sekreterare via mail (marie-louise.karlsson@vattenfall.com).

Vid kontakten med vår sekreterare, skicka med följande information:

Namn
Anställningsnummer
Personnummer
Avdelning

Genom detta mail godkänner Du att medlemsavgiften (f.n 200 kr/år) fortsättningsvis får dras via löneavdrag en gång per år. Löneavdraget sker i regel på aprillönen. 

Entreprenörer

Som entreprenör på Ringhals kan du ansöka om medlemskap, årsvis, hos vår sekreterare (marie-louise.karlsson@vattenfall.com). Du betalar in ditt medlemskap via vårt Bankgiro 5386-3205 . Märk med "Namn", "Firma" och "Medlem RIF"

Pensionär

Som pensionär från Ringhals kan du ansöka om medlemsskap, årsvis, hos vår sekreterare (marie-louise.karlsson@vattenfall.com). Du betalar in ditt medlemskap via vårt Bankgiro 5386-3205 . Märk med "Namn", "Pensionär" och "Medlem RIF"