Regler & Villkor

Medlemskap

För att få delta i en aktivitet som är arrangerad av Korpen Borås krävs ett giltigt medlemskap. Medlemskapet kostar 230 kr för 12 månader och köps via Korpens anmälningssystem (nedan kallat KIT). Därmed är du också försäkrad till på och från aktiviteten du är anmäld till.

Inget medlemskort skickas ut.

 

Ålder

För vår gruppträning gäller 13 år i målsmans sällskap. För att gå själv på våra gruppträningspass ska du fylla 15 år innevarande år.

 

Anmälan

Anmälan är bindande. Detta innebär att du är anmäld och är skyldig att betala även om du inte deltar i den aktivitet som du har anmält dig till.

 

Personlig anmälan

Du kan inte avanmäla dig men du kan överlåta din plats till någon annan som betalar för medlemskap i Korpen Borås.

 

Ångerrätt

Ångerrätt gäller i 14 dagar från datumet du har gjort din anmälan.

 

Personuppgifter

Du ansvararar för att de uppgifter du angivit vid anmälan är korrekta. Vårt medlemssystem uppfyller de krav som finns gällande GDPR.

 

Betalning

I din anmälan anger du själv hur du vill betala. Du kan välja att betala med kort, Swish eller mot faktura.

Betalning mot faktura kostar 19 kr. Fakturan skickas till den e-postadress som du angivit. Du ansvarar själv för att läsa din e-post och hålla koll på om fakturan hamnar i mappen Skräppost. 10 dagar efter fakturan kommit dig tillhanda ska den vara betald, annars skickas en påminnelse via e-post till en kostnad av 50 kr. Om fakturan inte betalas trots två påminnelser går den till inkasso.

Korpen Borås swishnr: 123 378 53 75

Korpen Borås bankgiro: 657-8884

 

Drop in pass

Vid mån av plats kan du anmäla dig på drop in pass via vårt bokningssystem KIT. Bokning till enstaka pass rekommenderas när terminen är redan i gång.

 

Badavgift

Badavgiften betalar du endast på Stadsparksbadet, för aktuell kostnadsinfo kontakta badet. På övriga bad ingår badavgiften för våra träningsgrupper i träningsavgiften som du betalar/termin.

 

Sjukdom

Anmälan är bindande, men blir du sjuk/skadad/opererad, så meddelar du Korpen Borås kansli att du inte kan delta resterande del av terminen. Mot uppvisande av läkarintyg återbetalas återstående del av terminen fr.o.m. det datum du anmält din frånvaro. Medlemsavgiften återbetalas ej.

 

Närvaro

Om du köper en kurs har du din plats i gruppen hela terminen och väljer själv när du utnyttjar din plats. Du får inte tillbaka pengar om du missar pass. Men du kan höra med kansliet om det är möjligt att hoppa in i en annan grupp och träna för de ggr. du missat.

 

Byta grupp

Du kan byta grupp i den mån det finns plats. Kontakta då kansliet. Skiljer sig priset mellan grupperna betalar du mellanskillnaden.

 

Hoppa in i en annan grupp

Det är ej tillåtet att hoppa in i en annan grupp under terminen utan att boka sig på enstaka pass.

 

Ändringar i schemat och inställda pass

Vi reserverar oss för att eventuella ändringar i schemat kan ske under terminens gång. I sådana fall utökas terminen så att antalet träningstillfällen blir lika många som utlovats från början.

 

Om ett pass inte får tillräckligt många anmälningar inom de två första veckorna på terminen kan det ställas in. I sådana fall betalas hela anmälningsavgiften tillbaka till dig.

 

Inställda pass och ändringar i schemat informeras via e-post om de sker 24 timmar eller mer innan passet startar. Sker ändringarna inom 24 timmar från träningsstart så kommer det att informeras via sms.

 

Prova på

För att prova på ett pass kontaktar du Korpen Borås kansli. Vid mån av plats får du enligt överenskommelse gå på träningspasset utan kostnad.

 

Information

Du förbinder dig att läsa och ta del utav den information som Korpen Borås skickar ut dill dig gällande den verksamhet som anmälan gäller. Du är också skyldig att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta.

 

Nyhetsbrev och inbjudningar

När du anmäler dig till Korpen Borås verksamhet accepterar du även att du får nyhetsbrev och inbjudningar via e-post.