Att bli medlem i Korpen Borås förening är enkelt!

Medlemskap är inkluderat i våra avgifter. Om du väljer och deltar i någon av korpens aktiviteter inom gruppträning eller lagidrott - är du medlem.

Medlemskap är obligatoriskt för alla som deltar i Korpens verksamhet och det gäller även för våra ledare och domare. Avgift dras av deras ersättning.

Att bli stödmedlem utan att binda sig till någon aktivitet? Självklart – alla sådana är också välkomna! 

Avgift: Medlemskapet kostar 230 kr och gäller 12 månader från det datum vi registrerar dig.

Försäkring: Är du medlem är du försäkrad! Försäkringen gäller vid olycksfallsskador som inträffar under deltagande i verksamhet anordnad av Korpen. Försäkringen gäller också under direkt färd till och från sådan arrangemang. Läs mer här.

Giltighetstid: Din försäkring gäller under den tid medlemskapet i Korpen är giltigt.

Medlemsskap