Försäkring 
Alla medlemmar i Korpen har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling, match och även på vägen dit och hem.

Avtal: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett avtal om olycksfallsförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang.