Om oss

Korpen

Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av hundratals lokala föreningar. Det är i föreningarna som verksamheten sker. Föreningarna har egna styrelser och fattar beslut om sin egen verksamhet.

Vår värdegrund och verksamhetsidé

Korpen står för glädje, gemenskap och att alla är välkomna! Uppdraget är att se till att människor sportar och har kul tillsammans!

Historia

Korpen som organisation går långt tillbaka i tiden. Från de första korpklubbarna för över 100 år sedan till dagens folkrörelse med närmare 400 föreningar över hela Sverige.

Korpen Enköpings Motionsidrottsförening (MIF)

  • Bildades i april 1948

  • Bedriver och utvecklar motionsverksamhet lokalt i form
    av lagidrott, individuella aktiviteter och arrangemang

  • Har idag över 300 aktiva medlemmar

  • Samarbetar med andra idrottsorganisationer, folkrörelser och kommunala myndigheter

Korpen Enköpings styrelse presenteras här!

Korpen Enköpings drogpolicy