Korpens Årsmöte

Den 12 mars klockan 15,00 håller korpen årsmöte i Valhall. Alla medlemmar är välkomna dit.