Årsmöte

Årsmöte Korpen Jönköping

Välkommen till årsmöte
Korpen Jönköping 2023, avseende verksamhetsåret 2022

Datum:    Torsdagen den 30 mars 2023
Tid:          17:30
Plats:       Kålgårdsarenan, 1 trappa upp i vid Östra SK:s lokaler

Kaffe och lättare tilltugg kommer finnas på plats

Motioner
Alla medlemmar i föreningen kan lämna in förslag, s.k. motioner.
Skickas till info@korpenjonkoping.se senast 15 dagar innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar
Dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt motioner och övriga handlingar kommer finnas på plats till årsmötet

Anmälan: Maila er anmälan till info@korpenjonjoping.se