Korpen på US och Klostergatan är träningsanläggningar för dig som är anställd inom Region Östergötland, anhörig till RÖ-anställd, anställd vid Hälsouniversitetet - medicinska fakulteten, student vid med. fak eller entreprenör till Region Östergötland. 

För att bli medlem registrerar du dig och köper ditt medlemskap i vår webbutik Zoezi.

Du som är RÖ-anställd köper sen ditt träningskort i Wellnet.

Övriga kontaktar oss till us@korpen.se så skickar vi dig en faktura för ditt träningskort.

Vi tar även emot ePassi (tidigare Actiway).

Kurs - Starkare från 40+

Vår anläggning på

US

Vår anläggning på

Klostergatan