Arrangemang

Korpen Motala arrangerar varje år ett flertal arrangemang.

Digital Tipspromenad

PRIDE

Allas lika värde

TIA - asylsökande

TIA - طالبي اللجوء/TIA - پناهجویان