Priser på träningskort

   
Region- anställd/pensionär 2022 1400 kronor
   
Studenter Medicinska fakulteten 2022 1500 kronor
   
Entreprenör, anställda Medicinska fakulteten 1740 kronor
anhörig* 2022  

*Gäller endast anhörig till landstinganställd=maka/make/sambo/registrerad partner och barn (fr. 13 år) bosatt på samma adress.
För att anhöriga ska få köpa kort ska den regionanställda först vara medlem.

Medlemskap 100 kronor - görs alltid vid köp av träningskort och vattenträning

Möjlighet till att utöka kortet

Utöver Korpen ViN:s verksamhet har Region Östergötlandanställda och studenter möjlighet att komplettera med Korpens ordinarie utbud

+1040 kronor/termin Korpens vattenträning 1 pass/veckan
+640 kronor/år Träna på US
+390 kronor/år Träna på LiM, Klostergatan
+370 kronor/termin Korpen Norrköpings gruppträning
   
Gymintroduktion 250 kronor/30 minuter
Lagidrott Korpen Norrköping 10% på startavgiften