Svårt att få kontakt med Kansliet

Vi är medvetna om att det under en period varit och fortfarande är svårigheter att få kontakt med vårt Kansli. Vi arbetar på att lösa detta så snart som möjligt!

//Styrelsen

Alla aktiviteter i Korpen Örnsköldsvik