Våra träningskort

Här nedan hittar ni de träningskort som Korpen Örnsköldsvik erbjuder samt medlemskap i Korpen Örnsköldsvik.

För mer information ta kontakt med Korpen Örnsköldsvik.

Träningskort

Medlemskap

Örnsköldsvik

Pris

100 kr

Vid tecknande av medlemskap blir du medlem i Korpen Örnsköldsvik. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet här.

 

Medlemskapet är giltigt fr.o.m 1/1 t.o.m 31/12 innevarande kalenderår.

Basket - Terminskort 15-25 år

Örnsköldsvik

Pris

400 kr

Köp av detta träningskort berättigar deltagande på samtliga basketträningar som Korpen Örnsköldsvik arrangerar under en termin.