Detta är Korpen Orsa Mora

Korpen Orsa Mora är en ideell motionsidrottsförening som är med i förbundet Korpen som är det enda motionsidrottsförbundet i Riksidrottsförbundet. Som motionsidrottsförening är det medlemmarna som tillsammans är föreningen. En styrelse väljs på årsmötet dit alla medlemmar är inbjudna. Styrelsens uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen. En förening är demokratiskt uppbyggd och ramarna för föreningen är preciserade i stadgarna. Alla i styrelsen gör detta ideellt och får inte betalt. Både medlemsavgifter och träningsavgifter går tillbaka till medlemmarna i form av en personlig olycksfallsförsäkring, hyra för lokaler, anställda och instruktörer samt redskap och material. Medlemmarna är välkomna att kontakta styrelsen och framföra synpunkter och förslag. 

Utefter Korpens stadgar där det tydligt framgår att vi som förening ska möjliggöra att alla ska kunna vara med har vi då även tagit på oss ett samhällsansvar att skapa förutsättningar för alla att kunna vara med. Därför hjälps vi åt och i dialog utforma aktiviteter för så många som möjligt. Det ska vara lika lätt för dig som aldrig tränat, är utlandsfödd, senior, låginkomsttagare med flera som en vältränad höginkomsttagare att vara med och träna med Korpen.

Det fina med vår motionsidrottsförening är att vi har rörelseglädjen i centrum och utefter det kan vi ha i stort sett alla aktiviteter på motionsnivå. Enkelt är det så att vill någon starta upp en aktivitet och några vill vara med då är det bara att sätta igång. Lika viktigt som motionen är gemenskapen, glädjen samt att alla är välkomna vilket vi är övertygade är det som gör att man fortsätter att motionera och må bra.

Här hittar du priser för våra olika träningskort:
Prislista

Här hittar du föreningsinformation såsom stadgar, organisationsnummer, föreningsnummer, faktureringadress etc.
Föreningsinformation

Här hittar du vilka som sitter i Korpen Orsa Moras styrelse och kontaktuppgifter till dem: 
Styrelsen 


 Kontakt