Motionsslingan

Orsas nya Motionsslinga kom till då vi på Korpen ville utveckla den motionsslinga vi redan hade samtidigt som Orsa kommun ville ta fram en stig för att öka folkhälsan. Ett fint tillfälle för samverkan. Tillsammans med Orsa kommun och Studiefrämjandet planerade och gjorde vi den nya motionsslingan som går naturskönt genom centrala Orsa.

Längs vägen finns ett flertal uppmärkta platser där man kan stanna och göra olika träningsövningar med hjälp av text, bild och film. Det finns en längre sträcka på 6 km och en kortare på 4,6 km att välja på. Motionsslingan passar alla åldrar och är framtagen för att få fler människor i rörelse.

Orsakändisar visar träningsövningarna

För att göra det hela ännu mer lockande har vi med lokala kända ansikten från Orsa som instruerar dig längs vägen. Istället för att bara ha en bild kan du scanna en QR-kod och se en kort film på själva övningen vid varje station. För att kunna genomföra projektet behövdes någon som kunde mer om film och teknik, varpå Studiefrämjandet kom med i samverkan.

Träningsstation nummer 1 hittar du på Krokgatan, bakom Kaffestugan, slingan går sen vidare mot båthamnen och Orsa camping. Du kan själv välja om du vill starta någon annanstans längs efter vägen.

Orsa kommuns sida om motionsslingan där kan du ladda ner kartan som PDF.

Orsa Kommun