Personuppgiftshantering(GDPR)

Inom Korpen (idrottsrörelsen) behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, ordna gruppaktiviteter både för barn och vuxna.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Detta är något som uppdateras och vill du läsa mer om gällande integritetspolicyn så hittar du den i sin helhet här:

Integritetsskyddspolicy

På sidan finns även kontaktuppgifter till olika personer och myndigheter om du vill ha mer info.

Kopntakt