Du vet väl att du kan använda ditt friskvårdsbidrag på Korpen Piteå. Vi är anslutna till följande företag för ditt friskvårdsbidrag.

Epassi
Friskvård är en viktig pusselbit för ditt välmående och genom Epassi är det enkelt att hitta friskvårdsaktiviteter som får dig att uppleva ditt bästa jag. Du kan exempelvis använda ditt friskvårdsbidrag till att betala medlemskapet på ett gym. 
Mer info finner du på: https://www.epassi.se/sv/anstalld/friskvard

Wellnet
"Friskvård – något för alla"
Som ansluten till Wellnet har din arbetsgivare valt att ge dig ett friskvårdsbidrag som du kan använda till aktiviteter som hjälper dig att hålla dig frisk och välmående.  Mer info finner du på: https://www.wellnet.se/anstalld/  

Benify
Ett friskvårdsbidrag som är enkelt att använda.
Några av de vanligaste friskvårdsförmånerna som beställs i vår portal är gymkort
Mer info finner du på: https://www.benify.se/friskvardsbidrag/ 


Edenred Friskvård

Friskvårdsbidrag laddat på ett kort! Med friskvårdsbidraget insatt på ett kort blir det enkelt för den anställde. Förutom enkelheten med kvittoredovisning direkt i Appen finns andra fördelar, bland annat att den anställde har full koll på friskvårdspengarna i Appen och slipper göra egna utlägg.

I Appen MyEdenred Sweden kan du ha full koll på dina friskvårdspengar. Här ser du bland annat salto och senaste gjorda transaktioner. Det är också här du laddar upp ditt kvitto efter köp så att det kan bli godkänt av din arbetsgivare. 
Mer info finner du på: https://www.edenred.se/friskvardsbidrag/