SAAB

Sedan våren 2010 driver Korpen Stockholm friskvårdsanläggningen för personalen på SAAB i Järfälla. I friskvårdsanläggningen finns både gym med fria vikter och maskiner, spinningsal, gymnastikhall samt ett vilorum med massagestol.

Aktuellt 2022-01-17

För att minska trängsel och smittspridning av Covid-19 stängs nu gympahallen och Korpens gruppträningspass pausas tillsvidare (ej spinning)

Deltagarbegränsning för gymmet och konditionsrummet gäller från och med 17 januari. När du besöker gymmet eller konditionsrummet tar du en lapp för att "boka" din plats. När du tränat klart lämnar du tillbaka lappen. Om det inte finns några lappar så är det redan fullt. Håll avstånd och tvätta utrustningen efter dig.

Spinningen håller i gång med en begränsning på 8 deltagare. Bokning sker genom att du tar en gul ”spinning-lapp” nere i gymmet. Finns det inga lappar så är passet fullt.

Schemat spinningen

Måndag, kl 11.00-11.30 (Klara)
Tisdag, kl 16.30-17.30 (Linda)
Fredag, kl 07.00-07.45 (Klara)

Övrig information

Mellan klockan 9.15-10.15 städas lokalen och ska därför vara utrymd!