Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har många goda effekter. Bland annat stärks hjärtat, ämnesomsättningen ökar, smärta kan lindras och det kanske viktigaste, man mår bättre. Det är aldrig för sent att börja eller att öka sin fysiska aktivitet. Hälsoeffekter nås redan vid måttlig aktivitet.

Tanken med friskvård på recept är att lyfta fram de många positiva effekter av fysisk aktivitet har på vår hälsa. I många fall är det möjligt genom fysisk aktivitet att befrämja eller att bibehålla vårt välbefinnande.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) skrivs ut som ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

När ni fått en remiss, kommer vi inom några dagar att kontakta er. Aktiviteterna väljs därefter i samförstånd med vårdgivare, korpen och vårdtagare. Detta för en ökad trygghet. Alla personuppgifter behandlas med sekretess.