Kallelse till Korpen Storsjöns Årsmöte 17 mars 2024

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Korpen Storsjöns Årsmöte

söndag den 17 mars kl.18.00 på Korpen Storsjöns kansli.

Årsmötesförhandlingarna finns tillgängliga på Kansliet from 4 mars.

Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 11 mars.

Frågor besvaras av kansliet på tel: 063-138400

Anmälan till kansliet senast den 14 mars.

Mail: kansliet@korpenstorsjon.se


Vi bjuder på fika.

Välkommen!