Medlemsinformation

Medlemsavgift 175:- kalenderår

Bank Giro  394-6126

Plus Giro 248793-2

I medlemsavgitften ingår försäkring om den är betald 

och om du är registrerad 

       OBS

Ni som betalar  medlemsavgift via internet 

glöm inte att skriva vem betalningen avser

Alla aktiviteter i Korpen Trelleborg