Styrelsen

Ordförande: Mats Svensson

Kassör: Rickard Uppenberg

Sekreterare: Leif Holmgren

Ledamöter:

Eva Svensson

Birgit Holmgren

Ted Engberg

 

Alla aktiviteter i Korpen Trelleborg