Korpen Trelleborg

Korpen Trelleborg grundades 31 mars 1947

Inom Korpen har vi många olika aktiviteter & idrotter för alla åldrar, nybörjare eller sedan länge aktiva. Alla kan vara med. 

Korpens verksamhet och organisation utgår från värdegrunden: Människors lika värde, själv- och medbestämmande, personlig utveckling och respekt för var och en.

Värdegrund

Glädje, gemenskap och alla är välkomna!

Medlemskap

För att kunna deltaga i en aktivitet som är arrangerad av föreningen.  måste du även bli medlem i föreningen.