Regler

Nedan hittar du de regler och förutsättningar som gäller för fotbollsserien med Korpen Uppsala 2023.
Det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget tar del av reglerna innan serien startar.

Rätt att delta inom Korpen Uppsalas seriespel i fotboll har alla föreningar/kamratgäng/företag som har betalat medlemskap.

Försäkringsinformation
Alla som är registrerade som personliga medlemmar och har betalat medlemsavgift är försäkrade inom Korpen Uppsala hos Folksam. 

Antal spelare
- Varje lag skall bestå av 1 målvakt och 6 utespelare och fritt antal avbytare.

- Ett lag får ställa upp till spel med minst 5 spelare till match.

- Flygande byten får ske från långsidans mitt, hela matchen.

- Max 4 damer per lag får delta i herrlagen vid matchtillfälle.

Spelarregistrering
Alla spelare skall registreras sig i korpens system KIT. Försäkring gäller endast om man är registrerad medlem.
Registrering sker på www.korpenuppsala.se 

Laguppställning
Lagledaren skall innan match registrera laguppställning i KIT. Tröjnummer är obligatoriskt och samtliga spelare deltar i matchen ska markeras som deltagande.

Matchkläder/Utrustning
Matchdräkterna skall vara numrerade med tryckta nummer.
Tröja, byxa och strumpor skall vara enhetliga i laget.
- Lagkapten skall ha armbindel
- Skruvdobbar är inte tillåtet
- Målvaktens tröjfärg skall vara avvikande från både medspelare och motståndare.

Det är lagledarens ansvar att kontrollera att båda lagen inte kommer till match med samma tröjfärg, bortalaget skall i så fall byta tröja.

Speltid
Matchtid är 2x25 min, 5:ans fotboll skall användas. Lag som står som hemmalag, skall ansvara för att
2 st matchbollar skall vara pumpade och klara.

Spelplatser
Fålhagens IP plan 2              grus
Katedralskolan                      grus
Stenhagen IP plan 3              gräs
Kronåsen                              gräs
Tiundaskolan                        konstgräs

Regler
Svenska Fotbollsförbundets regler gäller med undantag för ett par avvikelser. Inkast ersätts med inspark och Offsideregeln tillämpas inte.

Spelare kan inte representera två olika lag i samma serie.

Nolltolerans svordomar mot andra, könsord, hot etc. Vid dåligt uppförande så blir det rött kort/utvisning.

Poängberäkning
Tre poäng för vunnen match och 1 poäng vid oavgjord match.

Benskydd
Är obligatoriskt och skall användas av alla spelare annars gäller inte försäkring vid skada. Domaren avvisar spelare som inte har benskydd. Kommer spelare in på plan igen utan benskydd ska gult kort delas ut.

Aktiva spelare
Korpens verksamhet vänder sig till icke aktiva spelare. Lagledaren är skyldig att kontrollera att alla spelare är spelklara före matchstart.

Protester
Protest skall mailas av lagledare senast 3 dagar efter spelad match till Korpens kansli info@kopren-uppsala.se. Godkänns protesten får laget får 3 poäng samt 1-0 i målkvot.

Varningar och Utvisningar
Om en spelare får två varningar under match blir det rött kort och utvisning vilket innebär att spelaren får stå över nästa match.

Utvisad spelare får inte ersättas under pågående match.
Vid grov utvisning dvs direkt rött kort direkt, kan det bli en avstängning på flera matcher eller en hel spelperiod.

WO-matcher
Om ett lag lämnar wo så är det lagledarens ansvar att meddela motståndarlag, domare och korpens kansli.

Första WO är 300 kr, vid andra WO är det 600 kr och laget utesluts för vidare spel och serien räknas om. Ett lag som får WO seger tillskrivs även en målkvot med 3-0. Domaren skall inte ta betalat av närvarande lag. Första WO skall betalas innan nästa match spelas.

Domare
Båda lagen betalar domare 150 kr innan matchen startar.

Om domaren inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni inte kan få någon utomstående att döma matchen, hjälps lagen åt att döma en halvlek i var.

Målvakten
- Målvakten får inte ta bollen med händerna utanför straffområdet.
- Utvisad målvakt skall ersättas av en utespelare (byte av tröja).
- Vid medveten hemåt passning till målvakt från det egna laget, får målvakten inte ta bollen med händerna.
- Nickpassning är tillåten.
- Målvakten får inte göra mål genom att kasta bollen direkt i motståndarnas mål, sker detta döms inspark för motståndarna.

Målchansutvisning
Om en spelare vid målchans blir neddragen i tröjan eller hårt attackerad, gäller utvisning och frispark. Innanför straffområdet ges straff från 9 meters punkten.

Målvaktsinspark
När bollen passerat kortlinjen måste målvakten (eller annan spelare i laget) sparka på liggande boll (inspark) man får inte kasta ut den. Bollen ska placeras 3 meter från mållinjen. Bollen är i spel när den lämnat straffområdet. Tas bollen emot av medspelare innanför straffområdet på insparken ska insparken göras om.

 

OTILLÅTET SPEL/ÅTGÄRD

(vid frispark är avståndet 7 meter, vid inspark från sida är avståndet 2 meter)

Det är otillåtet att

* Knuffar i ryggen – Direkt frispark
* Sparka eller försöka sparka en motspelare – Direkt frispark, eventuellt gult kort.
* Fälla eller försöka fälla en motspelare genom att sätta krokben för denne eller genom att böja sig ner framför eller bakom en spelare – Direkt frispark , eventuellt gult kort

* Hoppamot en motspelare – Direkt frispark, eventuellt gult kort.

* Angripa en motspelare bakifrån utom när denna spärrar vägen till bollen – Direkt frispark eventuellt gult kort
* Angriparen motspelare på ett våldsamt och farligt sätt – Direkt frispark + rött kort
* Slå eller försöka slå en motspelare eller spotta på denne – Direkt frispark + rött kort
* Hålla fast en motspelare  - dra i tröjan – Direkt frispark, gult kort

Vid ovan nämnda förseelser blir det straffspark om förseelserna sker i straffområdet.. Påföljden blir gult kort beroende på regelbrottets karaktär.

* Vid ”hands” dvs slå till eller dra med sig bollen med hand eller arm – Direkt frispark
* Avsiktlig ”hands” – Direkt frispark + gult kort, sker det inom det egna straffområdet
blir det – Straffspark
* Angripa en motspelare, när bollen inte är inom räckhåll och spelaren inte försöker spela den – Indirekt frispark
* Hindra en motspelare avsiktligt utan att själv spela bollen t ex  springa mellan motspelaren och bollen eller placera sig så att motspelaren hindras från att komma fram – Indirekt frispark.

En spelare skall varnas eller utvisas om denne

* Uppträder på ett sätt som, enligt domaren, bara är avsett att fördröja spelet för att vinna tid till fördel för det egna laget – Gult kort
* Vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna – Gult kort
* Genom ord eller gester visar sitt ogillande mot domarens beslut – Gult kort
* Gör sig skyldigtill annat olämpligt uppträdande – Gult kort
* Gör sig skyldig till våldsamt eller obehärskat uppträdande eller allvarligt otillåtet spel – Rött kort

* Använder grovt eller försmädligt språk – Rött kort
Fortsätter att bryta mot reglerna efter att ha fått en varning och gult kort – Rött kort

* Spelar med otillåten utrustning.