Försäkring

Medlemsförsäkring - Under, till och från din korpaktivitet

Korpen Uppsalas medlemmar försäkrade via Folksam. För att vara försäkrad måste man ha ett aktivt medlemskap i vårt medlemssystem (KIT). Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar vid deltagande i seriespel, cuper, tävlingar, pass eller träningar anordnade av Korpen Uppsala.

Vid skada ska en skadeanmälan göras via telefon 020-441111. För att underlätta hanteringen är det bra att ha Korpens försäkringsnummer K665500 till hands.

Villkor och information finns att läsa på på Folksams hemsida.

Råd och Vård

Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri tjänst som ingår i din idrottsförsäkring.

När du ringer Råd och Vård för idrottsskador på 020-44 11 11 får du boka telefontid hos en fysioterapeut som är specialist på idrottsskador. Fysioterapeuten bedömer skadan via telefon och ger råd om vidare behandling.

Om fysioterapeuten bedömer att du behöver mer än rådgivning för att fastställa skadan ingår upp till två besök hos fysioterapeut, ett besök hos läkare och en röntgen vid behov.