Årsmöte 14 mars

Medlemmar i Korpen Uppsala bjuds in till årsmöte den 14 mars kl. 18.00 på
Korpens kansli.

Vi går igenom vad som hänt under 2023 med de aktiviteter vi haft och vår ekonomi. 
Vi går igenom den verksamhetsplan för 2024 som styrelsen har arbetat fram.
Vi beslutar även vilka som skall ingå i styrelsen 2024.
Motioner till årsmötet skickas in senast den 1 mars.
Anmälan till årsmötet behöver vi senast den 11 mars för att se hur många vi blir.
Maila anmälan till info@korpen-uppsala.se

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

VÄLKOMNA!