Banvallsvägen

I maj 2017 hade vi en fantastisk jubileumsdag vid Banvallstugan med 100-talet deltagare. Lars Beckman invigde den nya Banvallsvägen och Stellan Måwe blåste fanfar.

Hurra!