Korpens 50-års jubileum

Korpen genom 50 år i Valdemarsvik

11 mars 2008 fyller Korpen Valdemarsvik 50 år! Det var nämligen 11 mars 1958 som Korpen bildades på Restaurang Gillet i Valdemarsvik, som landets 105:e korpförbund. Interimstyrelsen bestod av Sture Stenberg, ordförande, Sture Johansson, Ulf Drange och Ingemar Holmertz. Den första ”riktiga” styrelsen bildades 28 oktober samma år vid den första årsstämman.

Korpens första ordförande blev då stinsen Cnut Castne, kassör blev Joel Gustafsson, sekreterare Lennart Trysberg samt ledamöterna Lage Jonsson och Ingemar Holmertz.

Cnut Castne svingade klubban i två år och sedan följde Lage Jonsson 1 år, Ove Törnfeldt 2 år, Bror-Axel Svensson 10 år, Sten Krigsman 5 år, Inga-Lill Magnusson (första kvinnan som ordförande) 8 år, Sven Rosander 2 år, Kurt Karlsson 5 år, Monica Berg 1 år, Göran Löfsved 9 år, Christina Sundberg 2 år, ordförandelöst 3 år.
Meste styrelseledamot: Göran Löfsved, 30 år.

Verksamheten började med korpfotboll, med 13 deltagande lag. Vann gjorde Statsanställda med bl a Sven Rosander, Lars ”Käcke” Pettersson och Joel Gustafsson.

Den största aktiviteten genom åren är tipspromenaderna. 70-talet var det stora cykeldecenniet då bl a fullmäktigecyklingen var bland de största i landet med över 2000 cyklande tillsammans med de folkvalda ledamöterna.

1971 var kommunsammanslagningen, vilket gjorde att Korpen verksamhet ökade betydligt. I Ringarum startade Karl ”Kalle i kiosken” Andersson upp cykelrundorna efter att Karl-Göran Sollerby tagit med Kalle på en ”praorunda” i Valdemarsvik. Ringarum blev sedan en stor cykelmetropol i kommunen. Men överallt bedrevs cykelrundor varje måndag: Gusum, Gryt, Tryserum, Skeppsgården, Stjärneberg, Valdemarsvik och Ringarum.

Lagidrotterna har dominerats av fotboll, innebandy, volleyboll (som mest 48 lag), badminton (som mest 80 lag, rinkbandy, bordtennis, boule m fl. De sista åren har bowlingen blivet en stor lagidrott, tack vare Myriam Davidssons satsning på bowlinghall i Valdemarsvik.
Motionsdansen startades upp på 80-talet med bland andra Sven Bergh, som fortfarande är dansant discjockey och i dagarna 85 år ung.
Vattengympa i Gusum lockar många liksom nya aktiviteter, såsom stavgång, linedance m m.

1990 startade Korpen stora projekt, Motionsleden Banvallen, som invigdes med pompa och ståt i juni 1992 av fullmäktiges ordförande Anders Carlsson. Knappt hade banvallen invigts förrän nästa projekt startade, Banvallsstugan. Det var de trogna motionärerna Sievert och Linnéa Johansson som kom med idén sedan friluftslivet kastats ut från Lillsjöstugan.

Kommer man med idéer få man också ta på sig ansvar vilket Sievert gjorde som byggmästare och snickare av stugan, som redan i oktober samma år kunde invigas. Stugan byggdes i Österrikeinspirerad stil och har sedan dess byggts till två gånger och inrymmer nu även kansli.
Vid Banvallsstugan finns också boulebanor och en stor fotbollsplan med gräs.

Ett mycket stort antal ledare har genom åren fått motionsarbetet så framgångsrikt under 50 år, bl a kanslisten Monica Berg, som har blivet något av en inventarie. Hon har även varit ordförande, styrelseledamot och sektionsledare.