Om olyckan är framme

Deltagare som har betalat sin medlemsavgift är försäkrade i Folksam. Skulle skada uppstå, kontakta Folksam direkt. För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer till hands som är:

Telefonnummer: 0771 – 960 960
Försäkringsnummer: K 65500