MÅNADSVINNARE OKTOBER

Under oktober gjordes 245 starter 

Följande vann dubbeltriss:

Tor Ekström
Lars Forsell
Laila Moberg
Yngve Moberg
Iréne Danielsson
Geen Kristoffersson
Eva Hansson
Birgitta Olsson
Christer Nilsson
Britt-Marie Andersson

MÅNADSVINNARE SEPTEMBER

Under september gjordes 365 starter 

Följande vann dubbeltriss:

Susanna Kallus
Anneli Larsson
Åsa Henriksson
Thord Dahlbom
Britt-Marie Johansson
Iréne Danielsson
Lars Forsell
Laila Moberg
Sture Persson
Boel Widler

MÅNADSVINNARE AUGUSTI

Under månaden gjordes 329 starter

Följande vann dubbeltriss:

Eva Hansson
Christer Nilsson
Lars Forsell
Laila Moberg
Mats Rydh
Geen Kristoffersson
Åsa Henriksson
Gerd Moberg
Britt-Marie Johansson
Birgitta Olsson

MÅNADSVINNARE JULI

Under månaden gjordes 319 starter

Följande vann dubbeltriss:

Thord Dahlbom
Britt-Marie Johansson
Tor Ekström
Eva Hansson
Gerd Moberg
Sture Persson
Susanna Kallus
Yngve Moberg
Britt Wall-Rydh
Christer Nilsson

MÅNADSVINNARE JUNI

Under månaden gjordes 352 starter

Följande vann dubbeltriss:

Tor Ekström
Yngve Moberg
Gerd Moberg
Susanna Kallus
Laila Moberg
Iréne Danielsson
Eva Hansson
Britt-Marie Johansson
Britt Wall Rydh
Boel Widler

MÅNADSVINNARE MAJ

Under månaden gjordes 393 starter

Maj är den stora cykelmånaden då vi delar ut lite extra vinster. Så vi säger GRATTIS till:

500:- Britt-Marie Andersson
200:- Christer Nilsson
100:- Chris Sjödin

och grattis till trisslotter:

Anneli Larsson
Birgitta Olsson
Ing Mari Andersson
Britt- Marie Johansson
Irène Danielsson
Susanna Kallus
Geen Kristoffersson
Laila Moberg
Tor Ekström
Sture Persson

MÅNADSVINNARE APRIL

Under månaden gjordes 288 starter

Följande vann dubbeltriss:
Mats Rydh
Sture Persson
Geen Kriztoffersson
Britt-Marie Andersson
Christer Nilsson
Britt Wall-Rydh
Britt-Marie Johansson
Sven Lundén
Eva Hansson
Susanna Kallus