Dags för årsmöte 17 mars kl 13.00

Vi bjuder in alla medlemmar till årsmöte i boxen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars. Dessa skickas till crossfitmalardalen@gmail.com

Vi siktar på att bjuda på smörgåstårta så meddela om du kommer genom att boka in dig i Zoezi. 

Läs även stadgarna om du är nyfiken på hur röstning, årsmöte, motioner osv hanteras. För att få rösta på årsmötet vänligen säkerställ att du har betalat medlemskap för 2024.

Handlingar:

Föredragningslista 2024-03-17

Verksamhetsberättelse 2023

Resultatrapport 2023

Balansräkning 2023

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Alla aktiviteter i Crossfit Mälardalen