Årsmöte 19 mars kl 14.00

Välkomna!
Handlingar kommuniceras här och i föreningens andra kommunikationskanaler till medlemmar minst en vecka innan mötet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan mötet, skickas till crossfitmalardalen@gmail.com.

Väl mött! /styrelsen

Handlingar:
Alla aktiviteter i Crossfit Mälardalen