Ungdomspass 12-18 år upphör

Vi välkomnar ungdomar från det år de fyller 14 år att delta på våra ordinarie pass tillsammans med vuxna. Det tidigare ungdomskortet för ungdomspass har tillfälligt pausats pga för få anmälningar. 

Alla aktiviteter i Crossfit Mälardalen