Årsmöte

KORPEN BORÅS Motionsidrottsförening kallar härmed personliga medlemmar till ordinarie stämma 

Datum: 19 mars

Tid: Klockan 18.00 

Plats: Korpen Borås Kansli, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, våning 4

DELTAGANDE PERSONLIGA MEDLEMMAR 
För att kunna deltaga i mötet och vara röstberättigad skall anmälan insändas  senast 11 mars 2024. Din anmälan gör du HÄR. 

MOTIONER
Ni vet väl att, enligt stadgarna §14 har PERSONLIGA MEDLEMMAR rätt att inlämna motioner och skrivelser, som Ni önskar att stämman skall behandla. Eventuella motioner och skrivelser skall vara Korpen Borås styrelse tillhanda senast 4 mars

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN samt. övriga handlingar bland annat FÖRSLAG TILL  MEDLEMSAVGIFT OCH ANSLUTNINGSAVGIFT tillhandahålles på stämman, men kan även rekvireras från Korpen Borås kansli telefon 033-12 04 10