Projektledare

Johnny Nylén, Projektledare Kretsloppet

Elin Svenninsson, Projetktledare Kretsloppet