Rörelsepausövningar för seniorer

Aktiv Senior har tagit ytterligare ett kliv i den digitala världen genom att ta fram kortare filmer som visar rörelsepausövningar anpassade för den seniora kroppen. Filmerna är cirka 6 minuter långa och kan användas som rörelsepauser eller som ett helt pass då filmerna avlöser varandra i en spellista.

Övningarna, anpassade för seniorer, ska inspirera och bidra till ökad rörelseglädje på hemmaplan och samtidigt visa på Korpens bredd inom seniorträning. Filmerna är ett led i att nå målet Vision 2025 - Idrott är för alla och hela livet. Hjälp gärna till att sprida filmerna och rörelseglädjen till våra seniorer.