Gammeldans/Nordstadssvängen

Gammeldans/Nordstadssvängen

Gammaldans/Nordstadssvängen

Inbjudan till Nordstadssvängen 2025

välkommen tillbaks 22 februari 2025. Information kommer under hösten 2024.

 


Avslutad aktivitet.

Dansföreningar, se inbjudan 1.

Nybörjare och allmänt intresserade, se inbjudan 2.

Nordstadssvängen äger rum lördagen 24 februari 2024 på Nordstadstorget. Vi dansar tre minuter av varje utav följande danser.

NORDSTADSSVÄNGEN 2024
LÖRDAGEN DEN 24 FEBRUARI

Inbjudan 1
Välkommen till årets stora gammaldans/gillesdans-evenemang

Plats: Nordstadstorget i Göteborg

Kl.10:30-12:45 dans för anmälda föreningar/par
Kl. 10.00 Sekretariatet öppnar för registrering för redan anmälda.                             Kl. 10.30 Dansuppvisning. Här finns möjlighet för föreningar att visa upp en ny
eller nygammal dans innan start sker. Anmälan till pa.skold@gmail.com

Kl. 11.00 Vår konferencier P-A Sköld från Danssköldarna hälsar välkomna och
dansarna tar plats på dansgolvet till tonerna av en gånglåt.

Följande danser ingår i Nordstadssvängen 2024:
SVINGEN, BEERPOLKA, HAMBO, OH SUSANNA, SCHOTTIS,
TÖLÖSTEPPEN, SCHOTTISBUGG FRÅN ESLÖV, ISABELLA,
VALS/ KALLE P:S VALS, SNOA/ CARINAS SNOA, BILLY BAYOU,
PARISERPOLKA till tonerna av TRIPPIX ORKESTER.
Det går med fördel att dansa andra varianter men då måste varianten
följa den bestämda dansens riktning i ringen.

Anmälan via mail till info@korpengoteborg.se  senast 31 januari 2024 och ange:
deltagarnamn, dansförening och mailadress till kontaktperson. Märk mailet med
Nordstadssvängen, faktura skickas ut därefter.

Inbjudan 2

Kl.12:00- 12:45 Här kan allmänheten prova på dansa med instruktörer gratis

Kl. 12.00 Prova på gammaldans med Jessica Andersson från JAdans. Vi hoppas på
alla deltagarnas hjälp för att få upp allmänheten på dansbanan. Vi provar
på några enkla gammaldanser och hoppas på fin respons!
Efter prova på-dansen spelar Trippix upp till socialdans, där alla är välkomna.
Då varvar vi gammaldans, gillesdans, bugg och foxtrot.

Kostnad: 250 kr per par.

ORKESTER: TRIPPIX

Kvällsdans i Jörlandagården, Jörlanda
Arr: Marstrands GDF och GDF Kodesvängen. Se separat inbjudan!
Ev ändringar annonseras på www.gammaldanssidan.com  och www.acla.se