Gammeldans/Nordstadssvängen

Gammeldans/Nordstadssvängen

Gammaldans/Nordstadssvängen

Inbjudan till Nordstadssvängen 

Nordstadssvängen äger rum lördagen 25 februari 2023 på Nordstadstorget. Vi dansar tre minuter av varje utav följande danser.


SVINGEN – MAZURKA – TÖLÖSTEPPEN – SCHOTTIS – PARISERPOLKA –
HAMBO – FAMILJEVALS – VALS.

Tider är preliminära:

10:45     Startkuverten skall vara avhämtad                                                                      11:00      Första starten                                                                                                        12:00     prel. Andra starten


I avvaktan på prisutdelningen spelas en buggvänlig melodi, samt ett par gillesdanser.
Anmälan görs genom e-post till nordstadssvangen@yahoo.se  . Efter detta betalar
man in avgiften till Korpen Göteborg på bankgiro 5321-7584.
Avgiften inkluderar kaffe och wienerbröd.

Är du intresserad och vill ha mer information, kontakta Korpens kansli  info@korpengoteborg.se 


Väl mött!
Kommittén för Nordstadssvängen
Korpen Göteborg